top of page

ดินสอเขียนขอบตาเนื้อเจลในรูปแบบดินสอ เขียนง่ายด้วยลักษณะพิเศษของเนื้อดินสอที่นุ่ม ทำให้รู้สึกสบายตา และที่สำคัญ  ไม่เป็นคราบตามรอยพับตา ป้องกันการซึมเลอะบริเวณใต้ตา เพียงแค่เช็ดบริเวณเปลือกตาให้แห้งสนิท จากนั้นใช้ PAPONK THE EYESTER'S PENCIL LINER รอให้เนื้อดินสอเซ็ทตัวสักพัก จะได้เส้นไลเนอร์ที่สวยงาม นอกจากนี้สาวๆยังสามารถใช้เป็น inner liner ได้อย่างดีอีกด้วย

EP01
BLACK MAIL

EP02
SEPIA

EP03
SENSE

EP04
PRIDE

EP05
FLIRTED

THE EYESTER'S

PENCIL LINER

The Eyester's Pencil Liner
The Eyester's Pencil Liner
The Eyester's Pencil Liner
The Eyester's Pencil Liner
The Eyester's Pencil Liner
bottom of page